فروشگاه نوشدارو

اطلاعات مورد نظر خود را در نوشدارو بیابید

فروشگاه نوشدارو

اطلاعات مورد نظر خود را در نوشدارو بیابید

تحریریه

Ellipse 1

دکتر معصومه بهبودی

دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی

مدیر سایت نوشدارو

نشانی ایمیل : info@ndarou.com

دکتر مهسا هادیپور جهرمی

دکترای فارماکولوژی

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم‌پزشکی آزاد اسلامی تهران

نشانی ایمیل : Jahromymh@yahoo.com

دکتر مژگان میر عبدالحق

متخصص داخلی، فوق تخصص غدد و متابولیسم

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشانی ایمیل : m_mirabdolhagh@yahoo.com